Västerbotten är enligt uppgifter från 2017 en av fem landsting/regioner som inte erbjuder gratis vaccination till riskgrupper och personer över 65 år. ”För oss landstingspolitiker borde intresset vara stort att få fler ur riskgrupp att vaccinera sig eftersom säsongsinfluensan kan innebära komplikationer och lidande för den enskilde men även kostnader för landstinget”skriver Marianne Normark.

Läs hela insändaren här: https://www.vk.se/2147011/gratis-influensavaccin