Sverige är inget jämställt land, även om vi kommit långt jämfört med många andra länder. Vi vill ta vara på kraften från #metoo och fortsätta driva på för ett samhälle där individens frihet och okränkbarhet är lika självklar för både kvinnor och män, både flickor och pojkar.

Läs hela debattartikeln här: http://norran.se/asikter/debatt/det-galler-att-ta-vara-pa-kraften-fran-metoo-943599